• Corpus Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

MAKALELER

Sayı :
YARGILAMA SÜRECİNİN ALACAĞIN GELİR KAYDEDİLME DÖNEMİNE ETKİSİ

Sayı :
TAŞIMA ARAÇLARININ FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA İKTİSABININ KDV İSTİSNASI KARŞISINDAKİ DURUMU

Sayı :
SPORCULARIN DÜŞÜK ORANLI VERGİLENDİRİLMESİNİN SOSYAL DEVLET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sayı :
MATRAH TESPİTİNDE İNDİRİM OLARAK DİKKATE ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Sayı :
VERGİ UYGULAMASINDA KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER ve MALİ KARIN TESPİTİ

Sayı :
ÖZEL KANUNLARLA VERGİDEN MUAF OLAN DERNEK VE VAKIFLARIN ELDE ETTİKLERİ GELİRLERİN VERGİ TEVKİFATI KARŞISINDAKİ DURUMU: 1606 SAYILI KANUN ÖRNEĞİ

Sayı :
Kamu İktisadi Teşebbüslerinden Doğan Alacakların Şüpheliliği

Sayı :
VERGİYE MÜTEALLİK İŞLEMLERDE “KAPIYA YAPIŞTIRMAK SURETİYLE” TEBLİĞİN SAKATLIKLARI

Sayı :
GELİRİN TOPLANMASINA İLİŞKİN SİRKÜLER TASLAĞINA DAİR NOTLAR

Sayı :
Fazla veya Yersiz Tahsil Edilen Vergiye İstinaden Ödenen Faizin Niteliği, Hukuki Mahiyeti ve Vergilendirilmesi