• Corpus Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
 • MUHASEBE HİZMETLERİ

  Muhasebe hizmetlerimiz ile farkındalık yaratıyoruz.

MUHASEBE HİZMETLERİ

 Muhasebe ve Finansal Hizmetlerimiz

 • Muhasebe sisteminin kurulması ve hesap planının oluşturulması,
 • Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi ve resmi defterlerin tutulması, 
 • Mali tabloların (mizan, gelir tablosu, bilanço vb.) hazırlanması,
 • Yılsonu kapanış işlemlerinin yapılması,
 • Geçici görevle personel istihdamı ve muhasebe departmanlarına destek sağlanması,


 Vergi Beyannamelerine Hizmetlerimiz

 • Müşterilerimize, yıllık vergi takviminin hazırlanması, 
 • Aylık, Üç aylık ve Yıllık Vergi Beyannamelerinin elektronik ortamda hazırlanıp, tahakkuk ettirilmesi, (Kurumlar Vergisi, Kesin Mizan, Geçici Vergi, Muhtasar Beyanname, KDV Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi, Ba-Bs Formları vb.)
 • Aylık, Üç aylık ve Yıllık Vergi Beyannamelerinin elektronik ortamda verilmesi ve tahakkuk ettirilmesine aracılık edilmesi, (Kurumlar Vergisi, Kesin Mizan, Geçici Vergi, Muhtasar Beyanname, KDV Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi, Ba-Bs Formları vb.)

 SGK ve Bordro Hizmetlerimiz

 • Personel bordrolarının düzenlenmesi, 
 • İşten ayrılan personelin kıdem, ihbar, yıllık ücretli izin hesaplamalarının yapılması, 
 • İşe giriş veya işten çıkış ile ilgili personelin ilgili resmi evraklarının hazırlanması,
 • Aylık SGK bildirgelerinin hazırlanması ve tahakkuklarının alınması,
 • Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü bildirge ve formun hazırlanması,

 Muhasebe Danışmanlığı Hizmetlerimiz

 •  Muhasebe programları desteği,
 •  E-Fatura ve E-Defter desteği, 
 •  Özel Amaçlı Raporlama, 


 Tescil Hizmetlerimiz

 • Şirket Kuruluş İşlemleri (Ticaret Sicil),
 • Vergi Dairesi açılış işlemleri, 
 • İş yeri SGK tescil ve E-Bildirge şifre işlemleri,
 • Genel Kurul İşlemleri, 
 • Birleşme, Bölünme, Tür Değişikliği ve Tasfiye işlemleri, 
 • Sermaye artırımı / Sermaye Azaltımı işlemleri, 
 • TTK uyarınca ilgili diğer tescil işlemleri


 Muhasebe Yönetim Danışmanlığı

 • İşletmelerin muhasebe sistemlerinin muhasebe ilkelerine ve muhasebe standartlarına uygun olarak kurulması,
 • Muhasebe konusunda yeterli bilgi birikimine sahip elemanların yetiştirilmesi ve işletmelere tam zamanlı veya kısa süreli çalışma biçiminde hizmet vermelerini sağlanması,
 • Muhasebe sistemlerinin işlerliğinin denetlenmesi ve raporlar halinde ilgililere sunulması,
 • Muhasebe sistemi içerisinde çalışanlara güncel konularda mevzuat bilgilerinin aktarılması,