• Corpus Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

SİRKÜLERLER

Sayı : 2024/16
Tasarruf Finansman Şirketleri, Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının İşlemlerini Dekontla Tevsik Etmesine Yönelik Düzenleme Yapılmıştır

Sayı : 2024/15
DAB veya IBKB’ye Bağlanan İhracat Bedellerinin Bankaya Satılacak Oranı %40’tan %30’a Düşürüldü

Sayı : 2024/14
E-Defter Yükleme Süresini de Uzatan 4 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Sayı : 2024/13
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranı %24’e Yükseltildi

Sayı : 2024/12
Gecikme Zammı Oranı Aylık %4.5’a ve Tecil Faizi Oranı Yıllık %48’e Yükseltildi

Sayı : 2024/11
Mevduat Stopaj Oranları ile Bazı Yatırım Fonlarından Elde Kazançlara Uygulanan Stopaj Oranlarında Değişiklik Yapıldı

Sayı : 2024/10
2024/1’inci Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacak

Sayı : 2024/9
Yeme-İçme Hizmetlerinde Düzenleme İçeren 51 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Sayı : 2024/8
Anayasa Mahkemesi Ek Verginin (Deprem Vergisinin) Anayasa’ya Uygun Olduğuna Hükmetti

Sayı : 2024/7
Menkul Mal Satışına İlişkin Dövizli İşlem Yasağında Değişiklikler Yapıldı