• Corpus Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Tasarruf Finansman Şirketleri, Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının İşlemlerini Dekontla Tevsik Etmesine Yönelik Düzenleme Yapılmıştır

Sayı : 2024/16

12 Haziran 2024

12.06.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 562 Sıra Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; Tasarruf Finansman Şirketleri, Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının BSMV’ye tabi işlemleri için dekont ile işlemlerini tevsik edeceği düzenlenmiştir.

Aynı şirketler, KDV’ye tabi işlemlerini fatura düzenleyerek tevsik edeceklerdir. İlgili Tebliğin Tasarruf Finansman Şirketlerine yönelik hükümleri 01.07.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girerken; Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarına ilişkin hükümleri 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Dolayısıyla, Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları, 2024 yılı sonuna kadar işlemlerini fatura düzenleyerek tevsik etmeye devam edecekler.

Bilgilerinize Sunulur,

 

Okan COŞGUN
YMM