• Corpus Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Gecikme Zammı Oranı Aylık %4.5’a ve Tecil Faizi Oranı Yıllık %48’e Yükseltildi

Sayı : 2024/12

21 Mayıs 2024

21.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 8484 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile aylık %3.5 olan gecikme zammı oranı %4.5’a yükseltildi.

Yine, 21.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tahilat Genel Tebliği (Seri:C Sıra No:8) ile yıllık %36 uygulanan tecil faizi oranı %48’e yükseltildi.

 

Bilgilerinize Sunulur,

 

Okan COŞGUN
YMM