• Corpus Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

2024/1’inci Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacak

Sayı : 2024/10

30 Nisan 2024

30.04.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 560 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, 2024/1’inci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılmaması kabul edilmiştir.

Ayrıca, 2024/1’inci geçici vergi beyanname ekine bilanço da eklenmeyecek. Öte yandan, münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler, 2024/1 geçici vergi döneminde de enflasyon düzeltmesi yapacaklar.

Bilgilerinize Sunulur,

 

Okan COŞGUN
YMM